Rejstřík pojmů 

Psychoterapie

Zpět na rejstřík

 - léčba psychických, ale i somatických chorob psychologickými prostředky, působením na psychiku pacienta. (viz sugesce, hypnóza,aj.) Je možné, že mnohé tyto prostředky přejímá léčitelství, bioterapie (viz.)