Rejstřík pojmů 

Psychometrie

Zpět na rejstřík

- starší název pro poznávání minulosti z informace zanesené neznámým způsobem na předmětu (za pomocí biopole, protonace, aj?). 

Termín použil J. Buchman. Dnes se používá termín retrokognice nebo psychická remanence.