Rejstřík pojmů 

Para - nauky

Zpět na rejstřík

 – předpona para značí něco, co je mimo, co je proti, ale též co je nenormální.

Termín parapsychologie (viz) navrhl r. 1889 Němec Max Dessoir pro okultní nauky a to v hanlivém smyslu, avšak netrvalo dlouho a termín byl přijat jako normální označení pro paranormální jevy, a na Západě se udržel dodnes. Ve skutečnosti však nevyhovuje, protože s psychologií má společného jen něco a také není proti ní.

Naproti tomu paranormální jev lze chápat jako anormální, protismyslný, což ovšem neznamená, že není reálný.

V Anglii vycházel 19 let mezinárodní časopis pro parafyziku, který v polovině 80. let 20. století zanikl. Kromě článků, které by snad patřily do parapsychologie, obsahoval články o UFO, kulovém blesku, vesmíru apod.

Další snahy hlavně odpůrců o zavedení dalších termínů jako paramedicína, parageologie se pochopitelně nesetkaly s úspěchem.