Rejstřík pojmů 

Paracelsus

Zpět na rejstřík

 - Theophrastus Bombastus von Honenheim (1493 - 1541). Základní vzdělání dokončil r. 1515 na lékařské fakultě ve Feraře, kde získal přívlastek Paracelsus. Ten se vykládá dvojím způsobem, jednak že byl proti naukám římského lékaře Celsia, nebo naopak, že stál po jeho boku. Zdá se však, že první výklad je správnější, protože do lékařské praxe vkládal pozorování, zkušenosti, učil se z pozorování přírody a v tehdejší alchymii hledal jen prostředky, které mohl použít k léčení, v tzv. iatrochemii. 

Pro své názory, lišící se značně od současných, se brzy dostal do konfliktů nejen se sdružením lékařů, ale i s církví. 

V letech 1537 - 8 pobýval na Moravě, kde bohužel nevyléčil maršálka Jana z Lipé z pakostnice a jeho syna léčil tak, že dokonce oslepl. Otrávil svými léky obsahující zinek, antimon či arsen i manželku Jana ze Žerotína a tak musel rychle uprchnout. Jeho zásluhy jsou zřejmě přeceněny. Tvrdí se, že podle astrologie dnů v týdnu a postavení Měsíce určoval nejvhodnější způsob léčení a sběr léčivých rostlin. 

Svým způsobem nahrál vlastně zakladateli homeopatie (viz) Hahnemanovi, který koncem 18. století tvrdil, že podobné se má léčit podobným. Odvar ze žlutých květů proti žloutence, listy ve tvaru srdce (srdečník) léčí srdce apod. Na druhé straně se však stranil alchymie (viz) i souzení podle vlivu hvězd (viz astrologie). Tvrdí se, že byl zavražděn nepřátelskými lékaři. Jeho zásluhy spočívají v umění ranhojičském, zavedení chemických léků a v boji proti dogmastickým scholastickým tvrzením a předsudkům. Více v knize W. Golembowicze: Paracelsus, MF 1975.