Rejstřík pojmů 

Okultismus

Zpět na rejstřík

 – (lat. occultus  – skrytý, tajný). Okultní nauky jsou nauky skryté, alespoň před nezasvěcenými a nepoučenými. Velmi neseriózní je ztotožňování okultismu s psychotronikou a parapsychologií, popř. se spiritismem. Okultismus v dřívějších dobách inklinoval k mystice a k nevědeckým metodám, zatímco psychotronika se snaží o napojení na vědu. Okultismus chápeme dnes jako vývojové stadium, asi jako alchymii (viz) pro chemii.