Rejstřík pojmů 

mizení lidí

Zpět na rejstřík

- - záhadný fenomén, při němž se osoba jaksi rozplyne ve vzduchu, často před očima svědků, což vede k domněnce o prolínajících se vesmírech, vyšší dimenzi (viz) apod. 

Existuje řada zpráv, např. zmizení pana Langa před zraky rodiny v Gallatinu (Tennessee) v září 1880, 2. října 1960 se rozplynula Nancy Liecherová a Pamela Naterová před zraky svých mládenců na procházce v Cleanwater (Florida), aj.