Rejstřík pojmů 

Kolorterapie

Zpět na rejstřík

 - jeden z druhů léčitelství (viz). Přičítá působení barev (viz) různé léčivé aj. příznivé vlivy. Jde však o zcela spekulativní názor a zřejmě působení sugesce (viz)