Rejstřík pojmů 

Barva

Zpět na rejstřík

 - barevný vjem v lidském oku vzniká tím, že látky z bílého denního či umělého světla pohltí určitou část a tím se vytvoří barevný vjem. Například pohltí-li hmota červené světlo, jeví se jako modrá, pohltí-li zelené, jeví se jako červená nebo purpurová atd. Protože se tyto barvy doplňují na bílé světlo, říká se jim doplňkové. Vliv barev na člověka je dlouho znám a pochází z dávnověké zkušenosti, že barvy červená, oranžová a žlutá působí teple, protože takové je i slunce a oheň, zatímco běloba, šeď, modř působí chladně, neboť připomínají vodu, led, noc, oblohu. Zelená a hnědá barva působí neutrálně, nebo uklidňuje. Jak zjistil již Reichebach v 19. století, většina lidí má ráda modrou a hned po ní zelenou barvu, nejméně je oblíbená barva červeni Léčení barvami, které občas se propaguje, je silně přehnané a může působit jen jako mírný doplňující faktor. Například pokoje nemocných mají být vymalovány pastelovými barvami, zatímco pro bary, tančírny či kavárny se hodí barvy syté a teplé. Viz kolorterapie.