Rejstřík pojmů 

Kafka

Zpět na rejstřík

- Kafka, Břetislav (1891 -1961) sochař, který se věnoval paranormálním jevům. V několika vydáních vyšla jeho kniha Nové základy experimentální psychologie. Nejde ovšem o psychologii, ale o parapsychologii (viz)

Žil v Červeném Kostelci. Jeho kniha popisuje mnoho pokusů, ale spíše jejich výsledků než návodů k provádění. Kafka pracoval s výborným subjektem E. Křečkem. Kafka měl potíže s úřady již za první republiky a např. ve dvacátých letech byl pokutován za neoprávněné léčení pomocí hypnózy (viz). Měl potíže i za okupace, kdy odmítl spolupracovat s fašisty a jeho činnost byla zcela utlumena v r. 1948. 

I když ve své době vykonal mnoho pionýrské práce, nelze dnes jeho knihu považovat za moderní, ani experimentální, ale jen za historický dokument. Kafka vytvořil řadu nových termínů jako protonaci (viz), oduší apod., které se ale neujaly. Mýlil se i ve vysvětlování životního magnetismu.