Rejstřík pojmů 

inkubi

Zpět na rejstřík

 - démonické bytosti ženského pohlaví, které údajně vyhledávaly v noci muže a souložili s nimi. Opačně zase sukkubi byli démoničtí muži, kteří vyhledávali ženy. Podle útržkovitých zpráv šlo o soulož symbolickou nebo fiktivní, nicméně inkvizice tyto případy, pokud jí byly doneseny, tvrdě trestala jako projevy čarodějnictví (viz) a magie (viz).