Rejstřík pojmů 

inkvizice

Zpět na rejstřík

- soudní sbor katolické církve (svaté oficium), který vyhledával kacíře, čarodějnice, nevěrce atd. často jenom na základě udání bez důkazů ze msty nebo pro získání majetku. 

Svaté oficium udělovalo rozsudek buď na "propuštění", což značilo předání světské moci k upálení nebo na usmíření, což vyžadovalo splnit uložené pokání. 5. prosince 1484 sepsal papež Innocens VII. bulu Semmis desiderantes, známou později jako kladivo na čarodějnice. Již kolem roku 1480 byli pověřeni Svatou stolicí k boji proti čarodějnictví v Porýní dominikáni Jakub Sprenger a Jindřich Insistoris, kteří sepsali spis "Kladivo na čarodějnice". 

Bulla byla uplatňována nejprve v Německu, ale pak rychle v celé Evropě. V Rakousku dala procesy zastavit roku 1766 Marie Terezie.