Rejstřík pojmů 

Induktor

Zpět na rejstřík

 - - v elektrotechnice je to v podstatě transformátor, indukční cívka s otevřeným jádrem. Vypadá tak každá zapalovací cívka u motorového vozidla, která vyrábí vysoké napětí vnějším mechanickým přerušovačem. Původní Ruhmkorfův induktor si přerušuje primární proud sám na principu Wagnerova kladívka. Přerušovač však pro dobrou funkci musí být přemostěn kondenzátorem a vrstvy sekundárního vinutí dobře izolovány a napuštěny např. parafinem. Vysoké napětí závisí na frekvenci a je mnohem vyšší než odpovídá poměru počtu závitů. Dnes místo přerušovače se používají výhradně tranzistory. 

V psychotronice induktor značí předmět, z něhož jasnovidec může přečíst určitou událost s předmětem spojenou. (viz biotelegnose)

Induktorem v telepatii se také míní vysílající, popř. obraz předmětu, který se vysílá. (viz biokomunikace)