Rejstřík pojmů 

Telepatie

Zpět na rejstřík

 – doslova cítění na dálku. Nejde o přenášení myšlenek, jak se často vykládá, ale jde o přenos informace. Ta může být obrazová, může vyvolávat tušení, že něco máme či nemáme podniknout, může být i zvuková, výjimečně čichová. Telepatický přenos se daří mezi osobami blízkými (přátelé, rodina), a to když jeden je v mírném útlumu a vysílající se octne ve stavu stresu nebo v okamžiku nebezpečí či dokonce smrti.

Podstatu telepatie dosud neznáme, ač ji zkoumala parapsychologie (viz) i psychotronika (viz). Nabízí se sice výklad přenosem elektromagnetických vln, ale tuto představu nám narušuje telepatie na velké vzdálenosti a údajně nemožnost jejího stínění. Zde je nutno vykonat ještě mnoho adekvátních pokusů.