Rejstřík pojmů 

Esoterika

Zpět na rejstřík

- k rozlišení názorů, teorií, učení a spisů, určených a srozumitelných jen zasvěcencům, vzdělancům, odborníkům - esoterní (tajné), od těch, které jsou určeny nezasvěcencům, laikům, široké veřejnosti, tj. jsou populární, exoterní (zjevné). Např. náboženské učení bylo pro lid exoterní, ale latinská teologická a filozofická pojednání byla esoterní.  

- okultismus (viz)