Rejstřík pojmů 

Distanční biofyzika

Zpět na rejstřík

- biofyzika (viz), která převážně sleduje dálkové, tj. distanční interakce.