Rejstřík pojmů 

Biofeedback 

Zpět na rejstřík

 - biologická zpětná vazba. Termín pochází z kybernetiky. Tam označuje jev retroakce (zpětné vazby), schopné pozměnit původní příčinu akce. Právě v oblasti fyziologie byl na základě termínu vytvořen nový termín biofeedback, a to pro vyjádření faktu, že vědomým a úmyslným působením lze ovlivnit čistě biologické pochody živého organismu. Působení na neurovegetativní systém prováděli např. indičtí jogíni, kteří byli schopni kontrolovat vlastní puls, dýchání i mozkovou činnost.

V parapsychologii označuje formu ovládání biofyziologických procesů ve vlastním organismu pomocí úmyslného psychického vlivu.

Organismy obsahují mnoho takových vazeb, většinou záporných, sloužících k regulaci životních pochodů. Například, když stoupne teplota, zapojí se mechanismus, který ji sníží na optimální úroveň. To je záporná zpětná vazba. Naopak kladná zpětná vazba burcuje organismy k větší aktivitě. Viz např. psychogalvanický efekt.

Fyziologové zjistili, že náš nervový systém tvoří dvě soustavy; centrální nervový systém, nazývaný rovněž mozkomíšní, který zachycuje signály zvenčí a prostřednictvím vůle reguluje pohybovou činnost i myšlení. Na straně druhé pak systém neurovegetativní, kontrolující takové nezávislé a autonomní funkce jako dýchání, krevní oběh, trávení, který skýtá možnost mimo­řádného úmyslného působení. Ve skutečnosti však není nervový neurovegetativní systém natolik automatický, jak se dlouho předpokládalo. Lze ho ovlivnit vůlí.

Biologové vycházejí ze vzájemného působení kůry mozkové a přilehlých zón, odhalili také psychosomatickou jednotu člověka čili jednotu ve vztahu mezi duševními a tělesnými pochody.

To, co člověk pravděpodobně znal od předků, se nyní potvrdilo pomocí přesných přístrojů a skýtá možnost vyvinout koncep­ci léčebných metod u psychosomatických onemocnění až do úplného vyléčení.