Rejstřík pojmů 

Deja - vu

Zpět na rejstřík

- tzv. živý sen (franc.) Dosti obtížně ho lze přeložit jako "již nyní zde", nebo „již viděno“. Vybavení určité minulé události při příchodu na místo, kde se kdysi udala a to třeba, i když jsme o ní jen slyšeli nebo četli. Jde patrně o asociativní imaginaci obrazovou, ale někdy i sluchovou nebo čichovou. Může však také být vyvolána jakousi zakódovanou informací, která se projeví citlivým osobám a pak je to spíše psychometrie (viz) nebo retrokognice (viz). 

Ve skutečnosti jde o rozpor mezi krátkodobou a dlouhodobou pamětí.