Rejstřík pojmů 

Čtverce magické

Zpět na rejstřík

- jsou dokladem vysoké zajímavosti některých číselných hrátek, nicméně nelze z nich nic rozumného odvodit. V prvním nejjednodušším případě součet tří čísel na úhlopříčkách i na kříži je 15, druhý čtverec je dokonalejší, neboť tam je součet 15 i v řadách svislých i vodorovných a konečně třetí čtverec je nejdokonalejší a má ve všech směrech součet 34. Je zobrazen s letopočtem 1514 na Durerově rytině Melanchonia.

Viz: číslo, numerologie