Rejstřík pojmů 

Číslo

Zpět na rejstřík

- Pythagoras a jeho žáci mu přisuzoval podstatu světa. Některým číslům byla přisuzována magická moc, například číslu sedm (sedm dní v týdnu, sedm hlavních barev, údajně sedm předmětů je nejvyšší počet, který lze spočítat jedním pohledem). Výjimečnost jiných čísel se vykládá i tak, že jsou dělitelná jen sama sebou, zejména pak 13, údajně nešťastná, ale mohla být to být i 11, 5, 17 nebo 19. Přikládá se význam dualismu jako polarity, dvojznačnosti, systém jing - jang, ale číslo tři má také řadu existencí - božská trojice, chemické triády prvků, které předcházely objevu periodické soustavy prvků aj. Číslo pět je charakteristické pro některé květní lístky. Téměř ke každému číslu lze najít nějaké zdůvodnění ve výjimečnosti. Existuje řada číselných hříček. Tak třeba tři stejná dvojčíslí za sebou nebo dvě trojčíslí jsou vždy dělitelná 7, 11 a 13. (viz numerologie)

Číslicové (tj. digitální) vyjadřování hodnot se stalo v poslední třetině 20. století běžné u mnoha přístrojů, zejména u hodin a nahradilo způsoby analogové, tj. údaj vyjádřený ukazatelem na stupnici.