Rejstřík pojmů 

Cayce

Zpět na rejstřík

- Cayce, Edgar

Jasnovidec, známý jako „spící prorok“. Pocházel z Kentucky a vystudoval všeobecnou střední školu. Vždy prohlašoval, že medicína je pro něj velkou neznámou a že se v ní nevyzná.

Když mu bylo devět let, vlepil mu jednou otec políček, protože nebyl schopen zapamatovat si pravopis nějakého slova. Šel tehdy spát s učebnicí gramatiky v ruce. Bolela ho hlava, protože navíc upadl. Cítil, že když si místo pilného pročítání učebnice na chvilku zdřímne, bude po probuzení gramatiku znát. Usnul těžkým spánkem, hlavu opřenou o knihu. Když se druhého dne probudil, odříkával obsah stránku za stránkou. Byl schopen začít znovu od místa, na které se ho zeptali. Překvapený otec věřil, že se malý Edgar vždy dobře učil a že si z něj předchozího večera dělal pouze legraci. Jenže potom se to opakovalo se všemi knihami, které si chlapec položil před spaním pod hlavu.

Kolem roku 1910 utrpěl při hodině baseballu lehké zranění páteře; sám matce vysvětlil, jak ho má ošetřit a už druhého dne byl zdráv, nevzpomněl si však ani na jednu ze svých rad. Od té doby byl schopen stanovit diagnózu u všech nemocných, kteří za ním přišli, a uměl je i léčit.

Jeho případu byla věnována taková pozornost, že se stal předmětem zájmu samotné Lékařské akademie v New Yorku; vyslali učence, aby ho přezkoušel. Cayce pracoval jako asistent u fotografa, aby si vydělal na živobytí, protože nemocné ošetřoval zdarma. Nakonec se přece jen věnoval pouze medicíně a pomáhal mnohým vědcům. Přijímal sice nemocné, avšak diagnózu a způsob léčby určoval pouze v přítomnosti studovaného lékaře.

Vyšetřoval, léčil a své rady poskytoval ve stavu transu (viz), když se probral, nevěděl o ničem.

Zemřel v roce 1945. V USA se zachovala bohatá knihovna obsahující spisy o všech prováděných kúrách s přesným popisem stanovení diagnózy a postupu léčby. Pomáhal i policii.

- viz jasnovidnost