Rejstřík pojmů 

Bozzano

Zpět na rejstřík

- Bozzano, Ernest, nar. 9. ledna 1862 v Janově, zemřel 4. června 1943 v Savone (rovněž v Itálii). 

V dospívání se začal bouřit proti víře s odůvodněním, že studium oduševnělých filozofů typu Platóna, Hegela, Descarta a dalších, mu nic nepřináší a odmítl jako celek veškeré metafyzické postuláty, visící ve vzduchoprázdnu a srovnatelné naprosto ve všem s akty víry.

Jelikož se cítil schopen pouze studovat, přemýšlet a prohlu­bovat své vědomosti, obrátil se k vědecké filozofii a stal se ultramaterialistou. Sám o sobě tvrdil, že by byl celou kariéru zasvětil tomuto myšlenkovému proudu, kdyby ho nezlákal proud nový, „kdyby", jak napsal, „na horizontu lidského vědění nebyla vyšla zora nové vědy, převyšující všechny ostatní, čili metafyzika (viz), kterou profesor Charles Richet nazval „královnou věd"; později se pyšnila také pojmenováním „věda o duši".

Ernest Bozzano, vášnivě zamilovaný do nového studijního oboru, usilovně bádal a pracoval; výsledkem jeho snažení byla mnohá díla a pokusy, především se věnoval dokazování schopnosti člověka žít další život a šel až tak daleko, že totéž dokazoval i u zvířat.

Studoval případy posmrtného života a dokazoval, že je-li tato schopnost vlastní člověku, pak ji musí mít i zvířata: např. mrtví psi se vracejí ke svým pánům, aby je ochránili v nebezpečí; nebo pes, který zemřel nešťastnou náhodou, se zjeví svému pánovi, aby mu sdělil, kde se nachází jeho tělo.

Dílo Ernesta Bozzana je velmi rozsáhlé: Fenomény posedlos­ti (1920), Psychické fenomény v okamžiku smrti (1923), Záhady psychometrie a Fenomény telekineze (1927), Projevy abnor­mality u divochů (1927), Metafyzické projevy a zvířata (1929), Myšlení a vůle (1934), Fenomény bilokace (1937).

Ernest Bozzano byl čestným členem Mezinárodního ústavu pro metafyziku (viz).