Rejstřík pojmů 

metafyzika

Zpět na rejstřík

- Andronikos Rhodský, který pořádal Aristotelovy spisy, za metafyziku označil ty práce, které následují za spisy z přírodní filozofie. (metá ta fyzika – tj. za fyzikou)

Později se metafyzika začala chápat v jakýsi obor nadpřirozena, jako obor nesmyslna, nereálna, což vyhovovalo některým filosofům a teologům. Tento názor se bohužel někde udržel dodnes.