Rejstřík pojmů 

Biofyzika

Zpět na rejstřík

- v klasickém pojetí se zabývá hlavně změnami uvnitř nebo na povrchu živé hmoty. Termín byl použit poprvé v nadpisu knihy A. V. Hilla z r. 1931 Adventures in Biophysics. V podstatě však první biofyzik byl Luigi Galvani (1737 - 1798), když zkoumal vliv elektřiny na žabí stehýnka. Biofyzika používá fyzikální metody, musí brát ohled na zkoumanou živou hmotu, která se mění, unavuje nebo může být usmrcena. To je rozdíl od anorganických látek, které až na malé výjimky lze opakovaně a dlouho zkoumat. Sleduje např. změny teploty, změny elektrické vodivosti kůže, elektrické potenciály, reakce na vnější podněty atd. Protože však v případě psychotro­niky a parapsychologie, které lze do biofyziky zahrnout, se jedná hlavně o dálkové interakce, byl navržen termín distanční biofyzika (Patrovský). Biofyzika se také neobejde bez spolupráce s biochemií.