Rejstřík pojmů 

Biotronika 

Zpět na rejstřík

- obor zabývající se zvláštními vlastnostmi organismů, podobné jako psychotronika, ale se širším záběrem. Oboje pak patří do biofyziky (viz). Termín byl použit v podstatě z prestižních důvodů Tomášem Pfeifferem, ač neodpovídal náplni propagovaného oboru.