Program Sdružení badatelů v psychotronice

 
Program SBP 
  Termín

Obsah - téma

Odpovídá
I. Ediční činnost
1. Každých 10 týdnů Vydání občasníku Cesty psychotroniky  Centrum KPUFO
2. Nepřetržitě - podle průběhu elektronizace archivu

Vydávání malostránkových materiálů z klubového archivu tiskem

viz stránky KPUFO - oddíl Knihy a CD
3. Vydání sborníku nebo CD-ROM prací z malých seminářů SBP
II. Internet
1. nepřetržitě Provoz a postupné doplňování a zpracovávání rejstříku pojmů http://www.psychotronika.cz  O. Válek 
2. nepřetržitě Provoz a postupné doplňování a zpracovávání http://psychotronika.kx.cz Alexej
3. od 2009 Provoz a postupné doplňování a zpracovávání stránek Česká pychotronika O. Válek
3. od února 2005 Vznik a provoz specializovaných web stránek na téma : léčitelství V.Drobečková
4. Nepřetržitě Postupné doplňování serveru V. Patrovského Centrum KPUFO
5. Nepřetržitě Digitalizace archivních materiálů Centrum KPUFO
6. Nepřetržitě Doplňování a správa interního bloku dat na KPUFO 2000 Centrum KPUFO
III. Léčitelství
1. Celoročně Spolupráce s ostatními organizacemi (ČePeS, SEBIT, OSNET, aj.) Centrum KPUFO
IV. Experimenty
1. Pořádání psychotronických experimentů za pomoci internetu
2. Vytvoření elektronických přístrojů na ověření některých jevů
3. Ověřování publikovaných jevů v laboratorních podmínkách (ohýbání lžiček, apod.)  
V. Porady a akce  
1. čtvrtletně Malé semináře psychotroniky  SBP
2. Účast na tématických seminářích spolupracujících spolků  Ing. Válek
3. nepřetržitě Vyhledávání zajímavých diplomových aj. prací VŠ studentů SBP
4. Setkání účastníků akreditovaných kursů pro proutkaře (Zámek Rudolec) Vlasák, SBP
5. ? Obnovení akreditovaných kursů pro proutkaře a hledání vody, projekt studny Vlasák, SBP