Rejstřík pojmů 

Zázrační počtáři

Zpět na rejstřík

Pozoruhodně nadaní počtáři jsou schopni provádět rozsáhlé a složité početní operace v duchu, nikoli písemně, výsledek údajně vidí okamžitě po zadání. Někteří z nich to nemohou vysvětlit, neboť pro ně samotné je záhadou, co se v nich vlastně děje. Pokud se snaží objasnit své duševní pochody, konstatují, že jsou „neortodoxní". Více nevědí.

Jejich případ byl srovnáván s případem Edgara Cayce (viz), který dokázal spontánně určit příčinu nemoci, stanovit způsob léčení i naordinovat potřebné léky.

Při hledání podstaty lze uvažovat o přímém spojení mezi mozky. V našem případě by chovatel své koně ničemu nenaučil, nýbrž je pouze naučil být vnímavějšími na aritmetické operace. Přesná odpověď však chybí.