Rejstřík pojmů 

Voo - doo

Zpět na rejstřík

- jde o kouzlo džu-džu (viz) přenesené z Nigerie na Haiti. Voo-doo může být "očarovaný" předmět, který jako volt, má uvést oběť do neštěstí až přivodit smrt. Tvrdí se, že kouzlo působí jen na toho, kdo mu pevně věří.