Rejstřík pojmů 

Transcendentální fotografie

Zpět na rejstřík

Na některých fotografiích zejména s tmavým pozadím se někdy objevují obličeje a postavy, které před kamerou nebyly, případně jsou dávno mrtvé. 

V 60. letech 20. století Ted Serios dokázal přenášet své představy (z nich jen asi 5 % bylo zřetelných) na fotomateriál, vznikla domněnka, že obličeje a postavy vytvářejí na fotomateriálu silné představy některých lidí. (Viz mentální fotografie).