Rejstřík pojmů 

Tao

Zpět na rejstřík

 - taoismus je vedle konfucionismu druhý hlavní myšlenkový proud, který se opírá o intuitivní poznávání a nemá důvěru v poznání smyslové a rozumové. Změny v přírodě jsou chápány jako protiklady jing a jang a staví na protikladech jako třeba výrok Lao-tse: nekonáním lze vykonat všechno. 

Tao je také označení pro něco záhadného a tajemného, co nelze poznat smysly.