Rejstřík pojmů 

synchronicita

Zpět na rejstřík

 - podle C. G. Junga (viz) jde o takové souhry událostí, do kterého vstupují prvky psychologické, místní, časové, fyzikální aj. povahy, které vůči pozorovateli vystupují jako náhody. 

C.G. Jung tyto události, synchronicity  popisoval jako "koincidence v čase dvou nebo více událostí kauzálně nesouvztažných, které mají týž nebo podobný význam"  a že je to "simultánní výskyt jistého psychického stavu s jednou nebo více externími událostmi".