Rejstřík pojmů 

svastika

Zpět na rejstřík

 - - původně tibetský znak plodnosti, dle jiného výkladu symbol ohně vzníceného třením dřev. Je to kříž se zahnutými konci - známý hakenkreuz - hákový kříž zneužitý nacisty s obráceným zahnutím konců. Svastika byla používána i v Indii (viz hinduismus), u římských legií a byla nalezena i v katakombách. V buddhismu je symbolem koloběhu života (sansára), u prvních křesťanů symbolem znovuvzkříšení.