Rejstřík pojmů 

Stigmata

Zpět na rejstřík

 

- psychosomatický stav, kdy duševní pohnutí, silná víra ovlivní tělesné funkce a vznikne krvácení zejména na dlaních, nohou a těle u lidí, kteří se silně vžívají do Kristova ukřižování. (viz sugesce)

Nejznámějšími osobami se stigmaty byli ve 20. století např. italský duchovní Padre Pio, bavorská Tereza z Konensreuthu, aj.