Rejstřík pojmů 

Reichenbach

Zpět na rejstřík

 - Reichenbach, Karl (1788 - 1869) rakouský chemik, který delší čas působil úspěšně v železárnách hraběte Salma v Blansku na Moravě. Od poloviny 19. století se za pomoci citlivých osob zabýval tzv. ódickým zářením (viz ód) a své poznatky uložil do Ódických listů. Roku 1840 odešel z Blanska a zakoupil si u Vídně zámek Reisenberg, kde se věnoval výzkumu meteoritů a pokusům s ódem a citlivými osobami. Ódické listy vycházely na pokračování v augsburgském časopise "Algemeine Zeitung", u nás r. 1992 je vydal Anomal.

Reichenbachovy fenomény, tj. slabá luminiscence objektů i subjektů by zasluhovala výzkum moderními metodami. Tvrdí se, že Reichenbach byl na tyto jevy upozorněn dělníkem, který ve tmě viděl svítit póly velkého magnetu. Onen dělník byl ovšem velký citlivec, normální lidé většinou nic nevidí, ani po delší době.