Rejstřík pojmů 

Quinckeho efekt

Zpět na rejstřík

- německý fyzik G. H. Quincke (1834 - 1924) se zabýval mechanikou zvuku a zjistil, že voda proudící nebo prolínající podložím vydává infrazvuk. To může patrně registrovat proutkař, což naznačuje přístrojek S. Tabary, který pomocí fonendoskopu napojeného na indikační trubičku detekuje spodní vodu a vyvolá reakci proutkaře. Patent má č. 129355 z 15. 10. 1968. Původní přístroj by bylo možno patrně vylepšit odstraněním těžkého stojanu a trubičku umístit na spojnici sluchátek na hlavě.

- viz proutkaření

- viz bioindikace

- viz biolokace