Rejstřík pojmů 

Psychogalvanický efekt 

Zpět na rejstřík

 - na přelomu 19. a 20. století zjistilo několik badatelů, jako např. Tarchanov, Féré, Muller a Veraguth, že elektrický odpor kůže se mění v závislosti na duševním stavu. Veraguth nazval jev psychogalvanickým jevem. Byl využit ke zvýraznění C.G. Jungovy (viz) zkoušky asociací a ve 30. letech 20. století pro detektory lži.