Rejstřík pojmů 

Psychická energie

Zpět na rejstřík

- bylo by ji možno definovat jako energii myšlení, což fyzikové popírají, neboť by to znamenalo uznání jakýchsi psychických částic podobných elektronům, fotonům aj. Těchto bylo skutečně vymyšleno mnoho (biony, psiony, psitrony, psychony, mentiony - viz), ale nebyly nikdy seriózně prokázány, neboť jejich údajné projevy byly způsobeny vlivem tepla, prouděním vzduchu nebo vznikem elektrických nábojů (viz - PEER efekt). Kromě toho psychická energie by byla vázána na živou hmotu, o jejíž podstatě nevíme nic.