Rejstřík pojmů 

preterologie

Zpět na rejstřík

 - málo užívaný výraz pro zkoumání minulosti