Rejstřík pojmů 

preformace

Zpět na rejstřík

 - tvrzení, že se všechny části organismu vyskytují již v zárodečné či pohlavní buňce a že vývoj jedince je jen rozvoj předem daných tvarů. Z moderního hlediska lze toto tvrzení chápat jako přenos informace genetickým kódem.