Rejstřík pojmů 

Počtáři kouzelní

Zpět na rejstřík

- nevysvětlitelná schopnost některých osob provádět složité matematické výpočty jako násobení, dělení, umocňování a odmocňování velkých čísel, převod různých měr, určování dnů v dávné minulosti apod. Tito lidé nepoužívají žádné pomůcky, jsou někdy i negramotní, výpočty provádějí do 2 - 3 minut. Nedovedou říci, jak to provádějí - někteří tvrdí, že vidí výsledek napsaný na tabuli, jiní, že jim to říká vnitřní hlas. Je to např. Indka Shakuntula Devi, Japonka Osaka, Rus Michal Kuni a další.