Rejstřík pojmů 

Orgon

Zpět na rejstřík

 - univerzální přírodní energie objevená W. Reichem, rakouským psychiatrem. Pozoroval ji nejprve při orgasmu, později zjistil, že jejím zdrojem je i Měsíc, Slunce, minerály, živá hmota aj. Byl si vědom, že připomíná statickou elektřinu, ale její existenci popřel a např. elektroskop nazval orgonoskopem. Reich uprchl před nacisty do Norska a pak do USA, kde pokračoval v pokusech. Byl však pro nedovolenou lékařskou činnost uvězněn a zemřel v r. 1957. Nevedl prý řádné protokoly, poznámky, grafy a tak lze jen těžko chápat podstatu jeho několika vynálezů. Srozumitelný je jedině jeho orgonový akumulátor. Je to kovový válec nebo deska, opatřená na jedné straně izolátorem, dielektrikem, druhá vnější elektroda chybí a zastupuje ji atmosféra, ze které se tento kondenzátor nabíjí.