Rejstřík pojmů 

Occamova břitva

Zpět na rejstřík

 - Vilém Occam (1270 - 1347) anglický filosof, terminista. Veškeré vědění pochází podle něho jen ze zkušenosti. Filosofie a teologie se od sebe liší, neboť teologii odpovídá jen víra. Occamova břitva má "odříznout" vše fantastické a podat vysvětlení co nejjednodušším způsobem. Occam byl spolu s Rogerem Baconem jedni z prvních realistů, kteří bojovali proti tehdejší scholastice. Ostatně v jejich době, kdy se to hýřilo démony, duchy a čarodějnicemi, měl Occamův výrok i v této podobě svoje opodstatnění.

Pokud by měl být brán doslova, neměli bychom teorii relativity, ani kvantovou teorii a hvězdy by byly považovány podle Aristotela za dírky v obloze.