Rejstřík pojmů 

Lun gon pa

Zpět na rejstřík

- vrcholné cvičení tibetských mnichů, které směřuje k ovládnutí celého těla i ducha k různým účelům, například ke snížení hmotnosti a tím umožnění dálkových cest s poselstvím i v těžkém terénu. Podle Tibeťanů schopný adept má si sednout na vrchol klasu a neohnout ho. Mnichové musí 3 roky, 3 měsíce a 3 dny důkladně cvičit a podrobit se zkoušce. Ta spočívá v tom, že mnich musí vykopat jámu odpovídající hloubkou jeho výšce, na kterou se postaví kopule téže výšky s malým otvorem, kterým adept musí proskočit, což znamená, že dokázal snížit svoji hmotnost. 

Viz také uvolňování tělesného tepla - tumo (viz)