Rejstřík pojmů 

Galvani

Zpět na rejstřík

- Galvani Luigi (1737 - 1798) - lékař a profesor anatomie v Bologni. Chtěl dokázat živočišnou elektřinu. Zavěšoval žabí stehýnka na měděný drát a ta sebou vždy trhla, když se dotkla železného či zinkového plechu. Jiná verze říká, že stehýnka vždy sebou trhla, když se jich dotkl skalpelem a současně laborant vyvolal na konduktoru třecí elektriky jiskru. Galvani objevil kontrakci svalů elektrickým proudem a stál na prahu objevu energomyotrasferu (viz) a generování elektřiny svalem - tedy onou živočišnou elektřinou. 

Ovšem jeho krajan A. Volta věnoval pozornost stehýnkám zavěšeným na měděném drátu a zjistil, že když se oddělí měděná a zinková destička papírem či látkou nasáknutou solí nebo kyselinou, že vzniká elektrické napětí a z mnoha takových článků sestavil svůj Voltův sloup, který užaslému obecenstvu dával slabé rány. Tak byl vynalezen elektrochemický zdroj proudu, který paradoxně dostal název galvanická elektřina. Za tento vynález dostal Volta od Napoleona, který tehdy ovládl Itálii vyznamenání, zatímco Galvani jako vlastenec okupací trpěl a koncem století zemřel.