Rejstřík pojmů 

Extáze

Zpět na rejstřík

- z řeckého ekstasis, (přenos). Symbolizuje přenos člověka mimo materiální, sociální a dokonce i morální skutečnost. Jde o psychofyziologický proces, který je nesnadné definovat, patří do série psychických proměn, k nimž dochází za pomoci neznámých příčin. 

Jde o stav ryze subjektivní. Člověk v extázi je od světa psychicky odpoután. Jde o vzrušení, představa, při které zaniká vnímání okolí. 

Podle některých názorů jde o stav zpomalených životních procesů, kdy hlavní orgány plní svou funkci pouze minimálně a veškerá energie zůstává k dispozici psychice osobnosti. 

Extáze lze dosáhnout různými prostředky, které závisí na senzibilitě jednotlivce, stejně tak jako na jeho vzdělání a na kulturním prostředí, odkud pochází.