Rejstřík pojmů 

Éter

Zpět na rejstřík

 1. do přírodovědy jej zavedl Aristoteles jako nehmotnou, vše pronikající látku a pátý živel (k vodě, zemi, ohni a vzduchu). Pojem éteru se udržel až do 20. století, protože se předpokládalo, že mezihvězdné prostředí musí mít nějaký nosič světla a záření. Einstein je počátkem století zavrhl a snad neprávem. Éter lze snad ztotožnit s neutriny. Viz Michelsonův pokus. 

2. v chemii těkavá kapalina složení (G2H5)2O, bod varu 35 °C,  užíval se jako narkotikum, uspávadlo.