Rejstřík pojmů 

Elementálové

Zpět na rejstřík

- podle pohanské víry jsou to nižší duchové, které oživují rostliny a projevují se jako přírodní živly. Dělili se na gnómony sídlící v zemi, rusalky a undiny sídlící ve vodě, sylfy ve vzduchu, salamandry z ohně aj.