Rejstřík pojmů 

Detektor

Zpět na rejstřík

- zařízení pro indikaci (detekci) určité energie či stavů. Detektorem se myslí někdy pouze vlastní čidlo, ale často i celé zařízení, např. detektor kovů, detektor statické elektřiny, radioaktivity, magnetického pole apod.