Rejstřík pojmů 

Desbarolles

Zpět na rejstřík

Adolf Desbarolles se narodil i zemřel v Paříži (1801-1886). Původně byl znám jako malíř a to ho přivedlo ke studování lidských gest. Zabýval se rovněž pozorováním rukou. Později svou pozornost soustředil na písmo, které je obrazem instinktivních i obvyklých pohybů ruky. Desbarolles si získal pověst i jako chiromantik to znamená znalec čar v dlani. (viz chiromantie)

Právě jemu vděčíme za první zákonitosti snažící se určit vztah mezi psychickou stránkou jedince a jeho písmem. Své teorie předložil v knize Le caractére du peuple allemand expliquépar la physiologie (Fyziologické vysvětlení německých národních povahových rysů), kterou roku 1866 v Paříži vydali Lacroix a Verbicknoven. Text obsahoval nové údaje o vlivu osobnosti na písmo. Práce byla ve Francii značně kritizována, avšak v Německu ji pokládali za seriózní, snad proto, že již znali grafologii. Po nějaké době oznámil Desbarolles vydání svého dalšího titulu, a to Záhad písma (viz GRAFOLOGIE).