Rejstřík pojmů 

Černý drak

Zpět na rejstřík

Je to jedna ze sbírek magických formulí nahánějících strach a šířených kdysi na venkově. Svědčí o lidovém čarování a obe­zřetnost vyplývá ze starodávných tradic v podvědomí prostého lidu Nalezneme tu například přehledný seznam šťastných a nešťastných dnů platných po celý rok.

Sbírka obsahuje návody jak přivolat démony; píše se v ní např., že je nutné postupovat obezřetně a podle pokynů, protože v případě chyby hrozí velké riziko. Člověk může ztratit svou „krásnou věčnou duši", jak prohlásil Shakespeare. Nalezneme v ní kouzla (viz) i postupy, jak se chránit před uhranutím a jak naopak očarovat jeho strůjce. Publikace končí dobrou radou : „Buďte velmi opatrní a neopomeňte žádnou okolnost (to znamená žádné pravidlo), neboť s tím nejsou žádné žerty."

Důrazně se doporučuje nepokoušet se o nic dříve, než kolem sebe vyznačíme magický kruh o průměru dva metry, který musí být nakreslen svěcenou křídou.

To, co se zrodilo z dávných tradic, zanechalo v následujících generacích stopy a je zapotřebí velmi dlouhé doby, kultury intelektu a svobody ducha, aby se člověk vymanil z některých pověr a náboženství, o nichž je známo, že nevznikly jen pro nic za nic.