Rejstřík pojmů 

Cagliostro

Zpět na rejstřík

- vlastním jménem Joseph Balsamo, se a narodil v italském Palermu 2. července 1743. Otec byl nakladatelem a celá rodina se těšila všeobecné vážnosti. V žilách malého Josepha kolovala po přeslici šlechtická krev, kmotrou mu byla totiž velice bohatá prateta jménem Vincenca Cagliostro. Otec si však vedl špatně a zemřel velmi mlád. Josepha poslali do semináře; vystudoval s vynikajícím prospěchem a stal se mnichem. Určili ho za pomocníka klášternímu lékárníkovi, díky tomu se přiučil mnohému z medicíny a léčil na venkově nemocné. Záhy však mnišské roucho odložil a vydal se na cestu dobrodruha. Právě v té době svedl jednu mladou krásku jménem Lorenca a oženil se s ní.

Byl to zřejmě jen salonní kouzelník a eskamotér, hypnotizér. Za pochybné aféry občas skončil i ve vězení. Vedl zvláštní, někdy i nemravný život, nikdy však neodmítl ošetřit a léčit všechny, kteří se na něho obrátili. Putoval z místa na místo a nakonec se nechal dovést ke královskému dvoru do Versailles. Předpovídání výherních čísel v loterii mu přineslo velké bohatství a mohl založit lóži Svobodných zednářů. Nechal si říkat Cagliostro a přisvojil si i šlechtický titul hraběte.

Oddával se magii (viz) a občas bylo jeho jméno spojováno se zázračným uzdravením. Rok 1780 strávil ve Štrasburku u kardinála Rohana. Poté se vrátil do Paříže a v aféře kolem náhrdelníku královniny Marie Antoniety se pokusil nad Rohanem zvítězit; jenže to bylo začátkem jeho pádu, komtesa de la Motte, kterou udal, se mu pomstila.

Byl členem řádu maltézských rytířů, věnoval se kabale (viz), alchymii (viz) a dalších okultních věd. Inicioval r. 1785 tzv. egyptský ritus svobodných zednářů, který trvá údajně dodnes. Říká se, že Cagliostro svým působením v zednářských lóžích přispěl ke vzniku Francouzské revoluce. Po bouřlivém životě, neustále zmítán mezi dobrodružstvím a dobrými skutky, vězením i okázalou nádherou, neustále doprovázen svou ženou Lorenzou, zemřel roku 1795 ve vězení.